Det dionysiska uppvaknandet


Under historiens gång så kan man förnimma en kamp mellan olika ideal och temperament, vi ser en växling mellan apolloniska och dionysiska samhällen.

+ There are no comments

Add yours