Det blir ingen Alliansbudget


Moderata ungdomsförbundet kräver att Alliansen lägger fram en gemensam budget i höst. Glöm det, säger jag. Decemberöverenskommelsen står starkare än någonsin och det beror på den kil som flyktingpolitiken slagit in i borgerligheten. Många borgerliga föredrar nog att Socialdemokraterna sitter kvar – framför tanken om att Alliansen skulle regera med Sverigedemokraternas explicita eller implicita stöd.

+ There are no comments

Add yours