Det bästa du någonsin läst om mediakrisen


Hos den krisande mediabranschens tidning för intern beundran, Resumé, har Håkan Olofsson, varumärkesstrateg på Cabomba, skrivit en sammanfattande totalsågning av den döende dagspressen inklusive dessas onlinenärvaro. Detta är det bästa du någonsin läst i ämnet, och innehåller så många citeringsvärda meningar att det är svårt att välja rimliga citat.

+ There are no comments

Add yours