Det är inte roligt längre!


I en skrift från EU-kommissionen som publicerades tidigare i år förordas så kallad medborgarutbildning (”civic education”) för att lära människor känna igen och konfrontera humor och ironi. Specifikt sådan som riktar sig mot den etablerade makten och som idag – och inte minst i denna rapport – har kommit att kallas ”högerextrem” eller ”nationalistisk”