Det är dags att bjuda de feministiska mobbarna motstånd


Hur många gånger har ni hört det sägas att feminism bara är ”den radikala uppfattningen att kvinnor är människor”? Och när senast tänkte ni att den beskrivningen passar in det allra minsta på vad i helsike det nu är som pågår inom feminismen i dessa tider?

+ There are no comments

Add yours