Desperat Riksbank vill nu försvaga kronan aktivt


En allt desperatare Riksbank, fastlåst vid det helt godtyckliga idiotmålet om 2% i KPI-inflation, vill nu aktivt försvaga svenska kronan. Den som har kapital att förvalta anpassar sig förstås och flyttar kapitalet från Sverige. Den svenska kronan har de senaste åren försvagats avsevärt mot t ex euron och amerikansk dollar, men ändå lyser KPI-inflationen med sin frånvaro. Detta till trots tänker sig nu en desperat Riksbank vidta aktiva åtgärder för att försvaga svenska kronan ytterligare, då man tydligen inser att vare sig negativa räntor eller köp av statspapper med nytryckta digitala pengar kan dra igång KPI-inflationen.

+ There are no comments

Add yours