Den verklighetsfrämmande regeringen


Miljöminister Åsa Romson vill ha fler solceller på hustaken. Trots att solceller inte gör vare sig någon miljönytta eller ekonomisk dito vill hon kasta många miljoner i skattepengar i subventioner till dem som monterar solceller och därmed perverterar elmarknaden. Miljöpartisterna vill fortfarande stoppa förbifart Stockholm och istället lägga pengarna på lokal kollektivtrafik. Trots att det handlar om helt skilda trafikslag. Det är mycket liten andel kollektivtrafik som kommer att trafikera förbifarten. Däremot kommer förbifarten att ge mer plats för kollektivtrafiken i Stockholm. Men så tänker inte miljöpartister.

+ There are no comments

Add yours