Den svenska skolan och en reflektion på kraven om skolobligatorium för gymnasiet


SkolanMiljöpartiet och Socialdemokraterna vill göra gymnasieskolan obligatorisk. Personer som således inte är motiverade skall tvingas till lärdom. Fungerar kunskapsförmedling överhuvudtaget genom tvång och övergrepp?

+ There are no comments

Add yours