Den svenska arbetslösheten och arbetslinjen i en graf


Nedan finner ni en graf över den svenska arbetslösheten i juli 2015, som på ett utmärkt sätt illustrerar den sk arbetslinjen, dvs att låga ersättningar vid arbetslöshet gör att fler är i jobb. Den svenska arbetslösheten juli 2015. Siffrorna är hämtade från SCB för arbetslösheten och från Ekonomifakta för ungdomsarbetslösheten.

+ There are no comments

Add yours