Den smutsiga vindkraften


Institute for Energy Research publicerade år 2013 en rapport betitlad Big Winds Dirty Little Secret. Jag översätter och sammanfattar här vad de menar är den mäktiga vindindustrin och lobbyns smutsiga hemlighet. Som bekant framställer sig vindindustrin som rena, miljövänliga energialternativet. De pekar gärna på vindkraftens nollutsläpp av koldioxid när väl elektriciteten produceras. Det är nog rätt och sant i det lilla utsnittet av verkligheten, men hur är det med resten av produktionen då?

+ There are no comments

Add yours