Den omöjliga svenska bostadsmarknaden


Just ni ser vi ett prisfall på den svenska bostadsmarknaden. Och det händer i ett läge då marknaden går bra, det byggs relativt få nya bostäder, och många nya personer flyttar till landet. Kanske är det en signal om att en marknad inte kan gå uppåt i evighet? Och att det alltid finns risk för oro bland ägare och investerare, och att en marknad alltid är lika svag som dess minsta beståndsdel?

+ There are no comments

Add yours