Den nya världen skrämmer alltid


Många är de som hävdar att vi tillbringar för mycket tid framför skärmen. Att vi borde begränsa antalet timmar och sluta använda sociala medier efter klockan 22. I olika TV-program får barn som ersatt lek och stoj med tid framför datorn rehabilitering – genom att komma ut i skogen och genom att få råd om fysisk träning. Skärmtid är något negativt. Improduktiv tid som kunde ha använts till något annat. Så vill de konservativa beskriva livet i cyberrymden.

+ There are no comments

Add yours