Den nya svenska moralen


exköpslagen finns enligt dess försvarare till för att minska efterfrågan på sex mot ersättning. Syftet är att få till stånd en attitydförändring i samhället så att stigmat mot sexköparen ökar. Sexköpare ska helt enkelt behandlas som paria av samhället.

+ There are no comments

Add yours