Den liberala demokratins misslyckanden


Vår liberala demokrati är ofta ansedd som något gott och eftersträvansvärt. Och i den mån systemet kritiseras så avslutas debatten ofta med meningen: demokrati är trots sina brister är det bästa vi kan åstadkomma, att inget system är helt perfekt osv.

+ There are no comments

Add yours