Den frivilliga minoriteten inför ny sjukvårdsskatt


Klockan fyra i eftermiddag samlas riksdagen till votering. En av frågorna som ska avgöras är huruvida Sverige ska införa en skatt för människor som har sjukvårdsförsäkring via sina arbetsgivare.