Den första politiska principen


Det finns en princip som är överordnad allt annat inom politiken; en princip som försvaras av alla riksdagspartier. Det är att bibehålla nuvarande ordning. Inget parti är intresserat av att ändra, skära ner eller avveckla det som blivit maktbaser och inkomstmöjligheter för tusentals politiker.