Demoskop: 58% av svenskarna vill ha mindre invandring – endast (mp)-väljare avviker


Ekonomen Tino Sanandaji uppmärksammar Demoskops opinionsundersökning i invandringsfrågan. Och resultatet är tvärt emot vad som trumpetas ut av media och politiker. Väljare från samtliga riksdagspartier vill nu ha mindre invandring, utom (mp):s väljare. Sanandaji kopplar diskrepansen mellan mediabilden och opinionen till det faktum att Miljöpartiet är kraftigt överrepresenterat hos journalister, och ännu mer överrepresenterat hos Public Service.

+ There are no comments

Add yours