Demokratins förfall i Sverige


By mats Dagens gästskribent är Olle Ljungbeck, en välkänd samhällsdebattör, välkänd för många för sin skarpa analys av samhällsutvecklingen.

”Sjuklöverpartiernas” (S, M, L, C, KD, MP, V) förakt för demokratin är mycket nära att rasera Sverige och det svenska samhället. Det står helt klart att rubricerade partier inte längre står fast vid den form av demokrati, som infördes när Sverige blev demokratiskt på tjugotalet.

+ There are no comments

Add yours