Demokrati varken betyder eller garanterar frihet


Demokrati betyder folkstyre. Ordet är eller borde vara värdeneutralt och väl definierat. Det är det inte. Istället förknippas ofta en rad begrepp med demokrati, som inte alls har med folkstyre att göra.