Demografin och skulden


Eftersom jag tycker att demografiska aspekter är alltför frånvarande i diskussionen om eurokrisen tänkte jag tillföra lite fakta. I diagrammet har jag korrigerat beräkningen av de olika euroländernas skulder med hänsyn tagen till förväntad befolkning 2050 och andelen personer i förvärvsaktiv ålder. Mer exakt har jag anpassat dagens skuld till den förväntade befolkningen i arbetsför ålder år 2050 i de olika länderna enligten prognos av Wiens demografiska institut och EU:s demografiska arbetsgrupp.

+ There are no comments

Add yours