Demografifrågan: räds inte åsiktsregistreringen


Gabriel Urwitz skriver i en debattartikel i Dagens Industri (29/7 2021), med hänvisning till invandringen till Sverige, att ”Utvecklingen är mer dramatisk än i något annat EU-land” och att denna utveckling ”fundamentalt stöpt om Sverige”. Han exemplifierar med att de senaste 40 åren har andelen utrikes födda i riket ökat från 7,6% till 20%.