Delanda est in Susidium Foederatum Bank


Under det Romerska rikets tid brukade Cato den äldre avsluta vartenda tal med frasen ”Delanda est Carthago” (Karthago måste förstöras). Trots att Rom hade utkämpat två krig mot Karthago ansågs de fortfarande utgöra ett hot mot republiken. Cato såg Karthago som ett betydande hot, och han kom därmed fram till slutsatsen att Rom aldrig skulle vara säkert så länge som Karthago existerade. Den synen höll han så starkt att han avslutade alla sina tal med den frasen, även när talen handlade om helt andra ämnen.

+ There are no comments

Add yours