Deirdre McCloskeys fantastiska förklaring till vår rikedom


I senaste Radio Mises pratade Klaus och Hans delvis om ekonomisk utveckling oimagesch den industriella revolutionen. När de precis hade börjat prata om olika förklaringar till varför ekonomisk utveckling tog fart i slutet av 1700-talet, nämnde Hans ‘McCloskey’ och hennes 3 böcker om Bourgeois Era. Kort beskrev han teorin som en social teori där det blir mindre illa ansett att livnära sig på handel, innovation och entrepreneurskap, och att dessa blir mer accepterade som delar i ett dygdigt sätt att leva.

+ There are no comments

Add yours