Deflationshotet


Centralbanker världen över ter sig göra allt för att uppnå prisinflationsmålet på 2 % med argumentet att om prisnivån inte stiger i rätt takt kommer folk inte att spendera sina pengar tillräckligt fort, vilket får konsekvensen att den ekonomiska aktiviteten avstannar i en negativ spiral. Detta är givetvis inte fallet i verkligheten, då lägre priser till följd av ökat sparande leder till ökad ekonomisk aktivitet i produktion av kapitalvaror.

+ There are no comments

Add yours