De västliga demokratiernas förfall


Det sägs ha blivit svårt att ”sälja” demokrati till utvecklingsländerna. De tittar på hur våra västliga demokratier fungerar och tycker att de verkar inte fungera så mycket bättre än u-ländernas olika varianter av despotism. Och de har rätt! Våra demokratier är inte fullkomliga och felfria i sin grundkonstruktion. Till detta har kommit att vi låtit dem förfalla, för att inte säga hemfalla, åt mer eller mindre samma slags despotism som i u-länderna. De nordiska länderna och några få andra har inte en konstitutionell maktfördelningsprincip. Här råder istället Folksuveränitetsprincipen.

+ There are no comments

Add yours