De vaksamma svenskarna


Sverige har fortfarande förhöjd hotnivå, trots gripandet av den efterspanade förmodade terroristen. Ett gripande som antingen visar sig vara fel person eller en extremt förslagen terrorist. Vi uppmanas att vara vaksamma. Inget sägs dock vad svenskarna ska se upp med. Min gissning är att 99 av 100 svenskar inte skulle notera någon misstänkt terroraktivitet förrän den redan utspelas framför deras förvånade ögon. Ja, förutom de som ser en massa vanliga saker som misstänkta och anmäler de till polisen.

+ There are no comments

Add yours