De universella principernas nedgång och fall


Det är en utmaning att ena människor kring gemensamma mål. I näringslivet brukar man ibland prata om en delad företagskultur, där nyanställda influeras och lärs upp av äldre personal. Religion är en annan väg till delade värderingar, även vissa politiska och filosofiska inriktningar.

+ There are no comments

Add yours