De svenska hushållen har större skulder än Grekland


Greklands statsskuld är ca 323 miljarder euro, eller ca 2 994 GSEK. Värt att notera är att enbart de svenska hushållens skulder är större än detta. De svenska hushållens skulder var i slutet av första kvartalet 2015 uppe i 3 427 GSEK mot Grekiska statens 2 994 GSEK.

+ There are no comments

Add yours