De som läste Aristoteles, Platon och fantiserade om Atlantis


Man kan grovt sett dela upp de tidiga frihetliga traditionerna i den anglosaxiska och den franska. Britter och amerikaner sökte näring hos antikens filosofer, och de betraktade nog sina gärningar som en återställare

+ There are no comments

Add yours