De döda stöder lesbisk makt


Arv efter den som saknar arvingar enligt ärvdabalken och ej skrivit testamente, tillfaller Allmänna Arvsfonden. Fonden förvaltar över 7 miljarder kr och delar ut runt 700 Mkr per år i projektstöd. Enligt lagen om Allmänna Arvsfonden, ska sådant stöd gå till ideella verksamheter som drivs till förmån för barn, ungdomar eller personer med funktionshinder.