Dawit Isaak och den svenska yttrandefriheten


Idag är det 14 år sedan Dawit Isaak fängslades i Eritrea för att ha försökt bedriva journalistik och ställt obekväma frågor till makthavarna. Världen och i synnerhet journalisterna förfasas över hur den odemokratiska regimen inskränker yttrandefriheten.
Men hur är det här hemma? Här kan man bli polisanmäld för att man säger neger, till och med en som själv är neger (Marika Carlsson). Multikulturalismen hyllas med absurd fanatism. Så multikulturell får man inte vara att man redovisar en avvikande åsikt om multikulturen. Vad är det för multikultur och yttrandefrihet?

+ There are no comments

Add yours