Därför har Ron Paul rätt om Ukraina – del 2


Rysslands politik har till största del varit en reaktion på amerikansk aggressivitet, och verkar ha väldigt lite att göra med sovjetisk imperialistisk nyanda. Ända sedan Moskva gav upp det kalla kriget och sitt imperium genom och upplösa både Warszavapakten och Sovjetunionen så har USA dragit nytta av detta genom att utöka NATOs etableringsyta hela vägen fram till Rysslands gränser.

+ There are no comments

Add yours