Därför haltar Roslings förståelse av världen


Jag älskar Hans Rosling! Av flera anledningar. Han lyckas ofta med bedriften att skapa en glipa i inbitna vänstermänniskors mentala rustningar. Genom denna springa slinker det ibland in nya tankar: som att förbättringar i materiell livskvalitet enbart kan uppnås med kapitalism och fri marknad. När han läxar upp dansken är det kapitalismen han hyllar. Lyssna noga på berättelsen om när hans familj fick tvättmaskin. Roslings retoriska förmåga är ypperlig. Med hjälp av bevisföring, engagemang och pedagogik når han fram med mycket viktiga budskap. Till exempel att vi inte ska vara rädda för befolkningsökningen i världen. Rosling är nästan ensam om att lyckas med denna bedrift.

+ There are no comments

Add yours