Dårarnas paradis


Som småbarnsförälder försöker man ständigt arbeta med tydlighet och förutsägbarhet. Det är inte alltid det lyckas, ska villigt erkännas, men jag tror på principen och jag är övertygad om att barn mår bra av tydliga och förutsägbara rutiner i vardagen. Det ger trygghet och stabilitet. Att lära ut normer och sunda värderingar, att visa på vad som är rätt och fel, är en självklar del av föräldraskapet.

+ There are no comments

Add yours