Där socialism går in går vettet ut


I Sverige råder den rättsliga dogmen att den som upplyser någon om att den tänker försvara sig med våld mot våld, anses ha gjort sig skyldig till olaga hot. Den som därtill har beväpnat sig för att om behov skulle uppstå av att ha ett vapen tillhands för självförsvar, anses i och med beväpningen ha visat ett uppsåt, en avsikt, att begå ett vapenrelaterat våldsbrott.

+ There are no comments

Add yours