Dags att dra sig ur – 30 år i EU räcker


Vad kommer att få väljaren här hemma att faktiskt ställa sig upp och säga att nog är nog? Ja, som brukligt är att den dagen det svider, då är tiden kommen. Frågan om den svenska skogen och hur EU-kommissionen nu försöker underkasta sig även det område som sitt eget kompetensområde och därigenom göra inskränkningar i äganderätten, det kommer att svida.