Cypern ute ur bailout-programmet


2013 hamnade den lilla önationen på obestånd. Efter att ha förköpt sig på grekiska statsobligationer. När sedan EU överraskande tillät skuldnedskrivning för Grekland – då blev Cyperns innehav värdelöst – och man förlorade åtskilliga miljarder euro. Tillräckligt mycket för att bankerna skulle få problem.
Genom en okonventionell metod kallad hårklippning, dvs man konfiskerade delar av bankkundernas tillgångar på EU:s order, kunde delvis hålen täppas igen, samt med lån från EU och IMF.

+ There are no comments

Add yours