Crowdfundade liberala skämtteckningar


By mattias.lundback@ekonomism.us (ML) Noterar att Statens ovänner hittat ett kreativt sätt att finansiera sina teckningar med frihetlig inriktning. Genom att erbjuda läsarna att sponsra varje enskild teckning har man hittat ett sätt att betala för verksamheten. Varje sponsor betalar en dollar per teckning och får som tack en länk i listan över sponsorer.

+ There are no comments

Add yours