Cornucopia om urbaniseringsmyten


Intressanta observationer av Cornucopia om nettoinflyttningen till Stockholm. Ser man till inrikes inflyttande och avflyttande är nettot för Storstockholm noll. De nya bostäder som byggs räcker alltså nätt och jämt till för att täcka den inflyttning som sker från utlandet.

+ There are no comments

Add yours