Coop och den ekologiska propagandan


Vädjan till naturlighet är ett argumentationsfel där den som argumenterar hävdar att på grund utav en saks naturliga ursprung så är tinget mer rätt eller bättre än ett annan ting som är skapad av människan eller på andra sätt konstgjord. Insikten av att detta är ett problem återspeglas tyvärr inte tillräckligt mycket i samhället idag. Jag tänkte här belysa ett aktuellt exempel på detta.

Coop lanserade nyligen en kampanj avsedd att belysa fördelarna med deras ekologiska matvaror. Reklamen bygger på en studie från Svenska Miljöinstitutet [1] där en familj helt byter till ekologiska matvaror under två veckor och får sina värden av ett fåtal utvalda bekämpningsmedel uppmätta före och efter. Mätningarna sker genom att mäta koncentrationen av de utvalda kemikalierna i urinprover som medlemmarna i familjen lämnar. Alla bekämpningsmedel som studien mäter på är sådana som är tillåtna inom konventionell odling men som inte är tillåtna för ekologisk odling.

En invändning man direkt kan inflika mot studiens slutsats är att kemikalierna som uppmäts är de som faktiskt passerat kroppen och alltså inte lagrats i den. Om inget av ämnena hade passerat kroppen utan lagrats i den under längre tid hade det blivit avsevärt mer allvarligt även med lägre uppmätta värden. Mätmetoden är alltså inte optimal för det man har försökt utreda.

Studien, enligt Coop själva “visar att om man väljer ekologisk mat kan man minska halten av bekämpningsmedel i kroppen.” [2]

Jag har mer än ett problem med kampanjen och ekologisk odling såsom det fungerar idag. Men låt oss för tillfället koncentrera oss på kampanjen och studien Coop beställt för att kunna driva den.

Först har vi skillnaden mellan vad Coop påstår att studien visar och vilka slutsatser studien stödjer. Ett utav problemen med den här typen av studier är vilka ämnen man väljer att testa för. Studien har gjort det lätt för sig genom att välja enbart ämnen som används som bekämpningsmedel inom konventionell odling men som ej är godkända i ekologisk odling. Självklart får man då i sig mindre mängder av den kemikalien om man enbart äter ekologiskt. Betyder det att konsumenten får i sig mer giftfri mat? Utan information och mätvärden för de gifter som används i ekologisk odling [3] så blir det omöjligt att dra sådana slutsatser. Några sådana mätningar gjordes inte och studien kan kan således ej användas för att stödja Coops påståenden.

Förutom att Coop tolkar resultatet av studien på ett sätt som inte är givet utifrån förutsättningarna så förs budskapet i kampanjen ut med hjälp av rädslan för att alla värden av bekämpningsmedel är skadliga. Det skrivs inte rent ut men anledningen till att Coop anser att människor ska äta mer ekologiskt är att dom då får i sig mindre mängd bekämpningsmedel. Även om vi bortser från att detta inte kan beläggas och köper rätt av att ekologiskt ger mindre mängd bekämpningsmedel i maten så finns det fortfarande ett stort problem med resonemanget. Studien visar nämligen tydligt att alla i familjen låg långt (minst 10 gånger) under de gränsvärden, på alla mätpunkter, som är tagna med stor marginal för att ta höjd för total kemisk las. Det är här känslan för det naturliga jag beskrev tidigare kommer in och spökar; människor blir oroliga och rädda för saker de inte förstår och som de inte ser som en del av vardagen. Samma sorts resonemang kan även hittas i antivaccinationsrörelsens kampanjer där ytterst små mängder av tiomersal [4] i ett vaccin (mindre än i ett vanligt ägg från en höna) skapar rädsla och förvirring. Alla typer av rädsla kan användas av andra för att vinna makt eller annat. I det här fallet är det Coop som försöker få folk att handla mer i deras butiker, öka värdet av sitt varumärke samt att människor hellre ska köpa deras ekomat än vanlig mat.

Trots att ingen skulle hävda att det är säkrare att bada med en vithaj än en badanka så blir det uppenbarligen svårare för de flesta av oss att jämföra två likartade saker utan att känna en viss varm känsla inför det familjära och enkla jämfört med det okända eller svårbegripliga. Av någon anledning ses naturen som en del av vår vardag även om våra liv spenderas skyddade från den av det moderna samhället. Separationen från den rena naturen är dock något vi ska vara tacksamma för. De flesta av oss skulle inte klara oss speciellt länge i djungeln eller skogen utan moderna bekvämligheter.

Som en notis är mätvärdena som presenteras i videon inte direkt åtkomliga i studien vilket gör det svårt att verifiera om mätvärdena som presenteras stämmer överens med undersökningen. Varför Coop bestämt sig för att använda något annat än de mätvärden presenterats i undersökningen är dock omöjligt att svara på.

 

Referenser

Ref 1: https://www.coop.se/PageFiles/429812/Coop%20Ekoeffekten%20Rapport.pdf

Ref 2: https://www.coop.se/Vart–ansvar/Ekoeffekten/-Fragor-och-svar-om-Ekoeffekten/

Ref 3: http://www.svensktsigill.se/PageFiles/865/BAS_11.3-SJV_Vaxtskyddsmedel_ekologisk_odlling.pdf

Ref 4: Ett kvicksilverbaserat ämne (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontroversen_om_tiomersal)

+ There are no comments

Add yours