Clinton i Kazakstan


Telia har med viss rätt skandaliserats i svensk press för sina affärer i Kazakstan. Däremot har inget redovisats om familjen Clintons affärer och förehavanden i samma land. En av paret Clintons stora bidragsgivare, Frank Giustra, har skänkt betydande belopp till Clintons fond efter att Bill Clinton besökt Kazakstan och där skapat kontakter för Giustra med diktatorn Nazarbayev. Clinton föreslog att Nazarbayev skulle få en ledande position i en kommission som ska övervaka demokratisk utveckling i världen.

+ There are no comments

Add yours