Clinton förådde Sverige?


I flera år har det pågått en process i USA där man undrat vad utrikesminister Hillary Clinton och president Barack Obama fått vetskap om innan attacken på den amerikanska beskickningen i Benghazi. Dessutom har det rått osäkerhet om hur de hanterade saken efter händelsen. Detta har så småningom lett fram till att kongressen begärde att få se Clintons e-postkonversation. Då upptäcktes att hon inte lämnade ut allt som var begärt.

+ There are no comments

Add yours