Centraliseringsspiralen


Tänkte använda mina läsare för att utvärdera en vetenskaplig hypotes. Jag kallar hypotesen “centraliseringsspiralen” och den handlar om en processen som gör att privata monopol kan uppstå på offentliga marknader. Inser att många som sysslar med offentlig upphandling inte till fullo överblickar de mekanismer som leder till monopolisering och vill därför göra ett försök att spalta upp processen i några väl definierade steg.

+ There are no comments

Add yours