Centerpartiet – islamisterna och makarna Aldebe


För bara några dagar sen uppdagades det första (åtminstone för allmänheten kända) fallet då sharia och klanvälde fått råda i en svensk domstol.

Den irakiske mannen och kvinnan gifte sig enligt sharialagar för ungefär sju år sedan uppger Aftonbladet. 2015 polisanmäldes mannen, misstänkt för att ha misshandlat henne genom att knuffa in henne i möbler, dra henne i håret och trycka en sko i ansiktet på henne.

Solna tingsrätt avfärdar kvinnans trovärdighet. Man för i domen ett resonemang om mannens och kvinnans kultur:

”Det normala i ”dessa kretsar” är vidare att en kvinna berättar för släkten att hon blir misshandlad om hon blir det så att saken kan lösas inom familjen. Det faktum att NN (kvinnan) inte sagt till hans släktingar att han slog henne, utan i stället anmälde det till polisen, minskar hennes trovärdighet ytterligare.”

De två nämndemännen, Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson, som resonerade i dessa banor var centerpartister och båda har nu uteslutits ur partiet. Bra, kanske ni nu tänker, Centern visar sundhet genom att genast utesluta människor som inte står upp för Sverige och Västerlandets värderingar. Det vore dock en allt för välvillig tolkning av situationen, Ebtisam Aldebe har länge varit väldigt öppen med att hon vill se sharia i Sverige.

Redan 1995 debatterade hennes make för att hädelse bör bli olagligt igen i Sverige.

Mahmoud Aldebe förklarar sig också i sett sett vara nöjd med den svenska yttrandefrihetslagstiftningen. I stort sett, för han har en reservation.

Hädelse upphörde att vara brottsligt i vårt land 1949. Det innebär att svensk lag numera tillåter kränkande uttalanden om Gud, eller Allah, samtidigt som den i princip förbjuder kränkande uttalanden om till exempel muslimer, i enlighet med bestämmelserna om hets mot folkgrupp.

– Men för en troende muslim är det mycket värre att kränka Gud än att kränka människor. Guds höghet är kärnan i vår tro, den lag som speglar själva trostillhörigheten. Den muslim som hädar Gud eller Guds profeter är inte längre muslim.

Rebecca Weidmo Uvell har gjort en föredömlig och hårresande genomgång av den kravlista (en önskelista hade varit lite med klädsam än en kravlista, men vad vet jag) som Mahmoud Aldebe skickade till samtliga riksdagspartiet. Det förfaller därmed tämligen osannolikt att Ebtisam Aldebe plötsligt ska ha vakna upp och börjat agera islamistisk i sin roll som representant för Centerpartiet eller som nämndeman, det har pågått länge och öppet.

Ebtisam Aldebe har även i sin roll som nämndeman nekat kristna konvertiter asyl, att det är högst olämpligt behöver man inte vara en Einstein för att lista ut.

Enligt Gabriel Donner, ombud för flera asylsökande som konverterat till kristendomen, var Ebtisam Aldebe tungan på vågen på samma sätt i åtminstone två av hans ärenden gällande kristna konvertiter från Afghanistan.

När Migrationsöverdomstolen nekade prövningstillstånd i ett av dessa ärenden, kände han att han måste reagera.

– Vi gick upp till Migrationsöverdomstolen och sa att omständigheterna kring domen var märkliga, och att den kunde vara färgad av nämndemannens trostillhörighet. Men den reaktion vi fick var att det råder religionsfrihet i Sverige och att man inte hade för avsikt att undersöka saken närmare.

Varför flörtar Centern med makarna Aldebe? Leif GW förklarar det på sitt vanligt öppenspråkiga sätt.

Centern ska ha varit omedvetna om detta. Morsning! De har bara haft en tanke i huvudet. Den här nämndemannen och hennes man har cirka 100 000 muslimer i sin hand. Och om de säger ”nu ska ni rösta på C”, ja då gör de det. 100 000 röster motsvarar ett mandat i riksdagen, säger Leif GW Persson.

Ebtisam Aldebe var med på Centerpartiets riksdagslista inför valet 2014. Centerpartiet gav sitt uttryckliga förtroende till en shariaförespråkare i valet till den lagstiftande församlingen i Sverige, allt för makten! Kom ihåg det på valdagen!

1 comment

Add yours

+ Leave a Comment