Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Lästips (gruppblogg)

Category

radio bubb.la – 10/9

I dagens radio bubb.la avhandlades Bitnations nylanserade projekt för att hjälpa flyktingar med blockkedjeteknik, gentrifiering av Södermalm och Knivsta, biståndsmiljarder till socialdemokratisk propaganda, poesiskandal när yellowfacekupp avslöjar PK-kulturens hyckleri, PewDiePie sopar banan med gammelmedia och når 10 miljarder spelningar, dagens avsnitt av Frihetsfaxen rekommenderas och ännu en gång sätter vi tänderna i Hans Rosling och hans illa dolda teknokratiska agenda.

Sunda ekonomiska idéer är världens enda chans till räddning

Vid Mises Circle i våras höll John Tamny från Forbes ett tal som jag, tills alldeles nyss, missat. Och inte vilket tal som helst utan Henry Hazlitt-föredraget. Märkbart ödmjuk inför det ok av förväntningar det ställde på honom levererade han vad som i alla fall jag anser vara årets viktigast tal inom ämnet ekonomi: Government Barriers to Economic Growth. (Talet spelades som väl var in och jag gör filmen tillgänglig för enkel konsumtion nedan.)

Bylund om immigration på mises.org

På mises.org, vår systersajt i USA, återpubliceras Per Bylunds artikel om immigration från 2005. Den är åter aktuell med tanke på den senaste tidens flyktingströmmar och immigrationsdebatt. Artikeln publiceras tillsammans med en kommentar av Per.

Hur vi kan få full sysselsättning i ett samhälle med fristäder

Arbetsmarknadspolitiken fungerar inte idag, så vi behöver testa nya lösningar. Genom att kolla på andra länders erfarenheter och samhällsforskningen kan vi hitta förslag på andra institutioner som är väl värda att pröva på. Bland annat att ha en friare arbetsmarknad, låta det offentliga anställa arbetslösa, ha en stor informell sektor eller att minska eller avskaffa arbetslöshetsförsäkringen. De här förslagen kan vara värda att testa i Sverige, men inte för hela landet.

Därför haltar Roslings förståelse av världen

Jag älskar Hans Rosling! Av flera anledningar. Han lyckas ofta med bedriften att skapa en glipa i inbitna vänstermänniskors mentala rustningar. Genom denna springa slinker det ibland in nya tankar: som att förbättringar i materiell livskvalitet enbart kan uppnås med kapitalism och fri marknad. När han läxar upp dansken är det kapitalismen han hyllar. Lyssna noga på berättelsen om när hans familj fick tvättmaskin. Roslings retoriska förmåga är ypperlig. Med hjälp av bevisföring, engagemang och pedagogik når han fram med mycket viktiga budskap. Till exempel att vi inte ska vara rädda för befolkningsökningen i världen. Rosling är nästan ensam om att lyckas med denna bedrift.

Sophia Barthelson: Skatter, invandring och förslösade kronor

Det här med pengar. Jag har i min enfald trott att pengar är något objektivt. Någon man kan jämföra och räkna på. En krona är en krona, liksom. Men det senaste året har jag börjat förstå att så nog inte är fallet. Man läser allt mer om slöseriet med skattepengar. Det är något jag väntat länge på och först var jag alltså bara glad över att fler tycktes se det orimliga i att staten lägger beslag på så mycket av våra inkomster. Att man börjat ifrågasätta statliga utgifter. Att fler och fler sa att de började få nog.

radio bubb.la – 8/9

I dagens radio bubb.la diskuterades den militära upptrappningen i Syrien, gentrifiering på Södermalm, det trotskistiska dramat i Vänsterpartiet fortsätter, SVT gör ännu en produktion som demoniserar företagare, M kräver mer statliga stödköp av mjölk för att subventionera bönder, Tjeckiens finansminister slår rekord i svågerkapitalism, Nya Zeeland förbjuder en bok för första gången på 20 år och antalet fjällugglor ökade i år men drabbades hårt av oförklarig lämmelkrasch.

Hur hög är arbetslösheten i andra länder?

Av 175 länder som det finns statistik om så har Sverige de senaste tio åren haft högre arbetslöshet än 95 andra länder. Fem länder som särskiljer sig med lägre arbetslöshet är Thailand, Kuba, Macau, Singapore och Schweiz. (Statistiken för Kuba är dock osäker.) Länderna skiljer sig åt i befolkningsmängd, vilka deras största sektorer är, i hur fria ekonomierna är, hur omfattande deras arbetslöshetsförsäkringssystem är samt hur lätt det är att kunna hyra en lägenhet.

Hur arbetslöshet skadar både individ och samhälle

Arbetslöshet orsakar problem för folk genom att den totala produktionen minskar, vilket som regel sänker allas löner. Eftersom mindre blir producerat kommer det också att finnas mindre varor att använda för att spara och investera i mer långsiktiga projekt. Att själv vara arbetslöshet är, för många, ansträngande och stressigt. Det är långt många fler av de som är arbetslösa som också är deprimerade. Att vara arbetslös minskar även ens nuvarande inkomst, men även ens framtida löneutveckling.

Socialistisk konservatism del fyra

Detta är del 4 av 5 av en översättning av Hans-Hermann Hoppes kapitel ”The Socialism of Conservatism”. Kapitlet finns i boken A Theory of Socialism and Conservatism och har översatts till svenska av Benjamin Juhlin. De resterande delarna kommer att publiceras löpande på måndagar. Här är en kort introduktion till varför vi tycker artikeln är viktig. – Redaktören. Detta leder oss till en diskussion om det andra specifikt konservativa policyverktyget, nämligen regleringar. Även om priser kontrolleras helt kan detta bara bevara en existerande inkomst- och förmögenhetsfördelning om vi accepterar det orimliga antagandet att produkter såväl som deras producenter är ”stationära.”

Riksbanken – Sveriges sämsta myndighet

Jag hade en gammal skolkamrat som varje gång man frågade honom ”När?” alltid svarade ”Om en kvart fjorton dar!”
På det sättet känns det när man läser Riksbankens prognoser. Att någon fortfarande tar denna destruktiva institution på allvar övergår mitt förstånd.
Målet: 2% KPI
Resultatet: -0,1% KPI
Medlet: Reporänta -0,35%

Det är verkligen fred vi vill ha

Varför ligger det döda barn på stränderna kring Medelhavet?
Det är lätt att distraheras av ondskans kvistar och löv, men det är värt att utöva lite tankemöda och söka efter roten till ondskan. Det gör vanligen mer nytta att hugga mot roten än att ansa kvistar.
Ondskans kvistar är att flyktingar inte blir insläppta i EU. Det är vad vi ser på bilderna. Men roten är att man under flera årtionden har bombat sönder deras hem, byar och nationer.

Christian Engström: Att Saurons öga inte fungerade är en bra metafor för massövervakningen

I en ledare hos Svenska Dagbladet jämför Ivar Arpi den svenska datalagringen och massövervakningen med Saurons öga i Sagan om ringen. Men den poäng Arpi vill göra är inte att massövervakning är ett redskap som passar bäst i ett ondskans imperium som Saurons. Istället beklagar han att att Ögat inte förmådde upptäcka ”terroristen” Frodo innan det var för sent. ”Vi behöver mer övervakning” är rubriken på ledaren, och den är inte ironisk.

radio bubb.la – 5/9

I dagens radio bubb.la avhandlades IS-terroristernas upptrappning av verksamhet i f.d. Sovjetunionen, trotskistisk infiltration på hög nivå i Vänsterpartiet, svenska militärens inblandning i amerikanska drönarattacker i Afghanistan, Kermits nya flickvän som är snyggare och mindre politisk än Miss Piggy, Hans Roslings obegripliga popularitet och skrämmande auktoritära tendenser, egyptisk miljardär vill skapa nytt land för flyktingar, positiva tecken i Zimbabwes ekonomiska och politiska utveckling samt en efterlängtad fördjupning i ett antal nyheter från teknikavdelningen.

Radio Mises 60: Finansekonomi

Fria finansmarknader är ett tecken på ett fritt samhälle. De är viktiga för effektiv kapitalallokering. Precis som i alla branscher har finansmarknadernas aktörer många intressekonflikter. Till exempel vill mäklarfirmor både handla på kunders uppdrag och med egna pengar. I ett fritt samhälle leder konkurrens automatiskt till god marknadshygien. Men när staten med regleringar sätter konkurrensen ur spel försöker den istället hålla marknaderna sunda med ännu fler regleringar, vilket som vanligt får motsatt effekt.

radio bubb.la – 3/9

I dagens radio bubb.la avhandlades Rysslands utökade militära stöd till Assadregimen, svenska korrupta politiker får etikkurs istället för straff, fungerande civilsamhälle tar emot flyktingar i München, rysk propagandavideo avslöjar att Putin inte kan träna och 7 000 ytterligare e-post från Hillary Clintons privata server offentliggjorda. Dessutom gör vi en djupdykning i Julia Caesar-affären och diskuterar socialdemokraternas omfattande finansiering från LO.

Kräver militärt försvar stora stater?

Tidigare i år återinförde Litauen värnplikt, vilket enligt den Litauiska staten var ett svar på hot från Ryssland. Ukraina har av liknande skäl återinfört värnplikten, med varierande politiska konsekvenser. Oavsett hur man värderar den ryska aggressionens omfattning är problemet för små stater som Litauen viktigt. Hur kan små stater med en liten befolkning – och således en liten militär – någonsin kunna försvara sig mot en mycket större stat?

radio bubb.la – 1/9

I dagens radio bubb.la avhandlades det kinesista förslaget för att bygga ickemagnetiska tåg i Sverige, statens kamp mot stenindustrin på Gotland, Markus ‘Notch’ Persson och hans behov av att umgås med Snoop Dogg, den nyligen avlidne Oliver Sacks livsgärning, Ashley Madisons fortsatta härdsmälta, SVT rekryterar Behrang Miri till SWAT-team, SR publicerar intervju med Stefan Sauk efter påtryckningar från bubb.la och Andreas Thörn frikänns för cannabisodling eftersom han anses ha varit i nöd.

Socialistisk konservatism del tre

Detta är del 3 av 5 av en översättning av Hans-Hermann Hoppes kapitel ”The Socialism of Conservatism”. Kapitlet finns i boken A Theory of Socialism and Conservatism och har översatts till svenska av Benjamin Juhlin. De resterande delarna kommer att publiceras löpande på måndagar. Här är en kort introduktion till varför vi tycker artikeln är viktig. – Redaktören
Skillnaden mellan konservatism och vad som tidigare kallats för socialdemokratisk socialism är enbart att de riktar sig till olika människor eller till olika segment av samma människor genom att de förordar olika sätt att fördela den inkomst och det välstånd som extraherats på ett icke-kontraktuellt sätt från producenterna, för att fördelas till icke-producenterna.

radio bubb.la – 27/8

I dagens radio bubb.la avhandlades handlingsförlamningen kring EU-migranter i Stockholm, censur på konstutställningar och barnbibliotek, Sveriges Radio jubilerar och mörkar sina historiska vänsterkampanjer mot popmusik, mer än 2 000 ryska soldater döda i Ukraina enligt läckta dokument, ekonomisk kris i Kina och svensk specialstyrka utbildar Peshmergasoldater i Kurdistan. Dessutom diskuterades ett flertal lyssnarbrev och en fråga som kommit in via ring bubb.la.

Avsnitt 61 – Den stora börskraschen!

Den här veckan lägger Kristian och Hanna ut texten om den stora världsomspännande börskraschen. Vad hände och varför? Närliggande ämnen kommer också på tal, västcivilisationens framtid, invandring, med mera!

Gör som Robin, ge en slant för friheten!

En läsare vid namn Robin har lämnat följande kommentar på inlägget om Bylunds artikel på Mises.org, och vi känner att inlägget, och läsaren, måste uppmärksammas. Robin skriver:
”Apropå ingenting. Jag har de senaste två åren donerat 500 kronor per månad, alltså drygt 12.000 kronor totalt än så länge, till detta fina institut och jag känner mig stolt som svensk medborgare att vi har ett av de mer aktiva Mises-instituten i världen där det produceras artiklar, podcasts och trevliga blogginlägg på löpande band. […]”

En Lärdom, kapitel 8.1: Arbetsutjämning

Jag har tidigare gett exempel på olika fackliga strategier för att skapa överflödiga arbetstillfällen. Dessa strategier och allmänhetens acceptans av dem bottnar i samma fundamentala vanföreställning som driver rädslan för att maskiner ökar arbetslösheten. Detta är tron på att jobben förintas om produktionen effektiviseras. Den naturliga slutsatsen blir då att skapa fler jobb genom att göra saker på ett mer ineffektivt sätt.
Besläktat med denna vanföreställning är tron på att det endast finns en begränsad mängd arbete att utföra i världen.

radio bubb.la – 25/8

I dagens radio bubb.la avhandlades byråkratiskt vansinne i Malmö, granatattacker som sprider sig till Stockholmsområdet, skamlös svågerkapitalism i bilbesiktningsbranchen, 14-årig bloggare fälld för reklam, Hugo Awards kapade av identitetsvänstern, förtroendet i botten för svenska etablerade medier, frågan om vem som ska bygga vägarna till avstyckade villatomter, LO:s mörka förflutna och försök att upphäva äganderätten, Ashley Madison-läckan skördar sina första dödsoffer och Israel stöder Kurdistan genom att importera 19 miljarder ton olja.

Radio Mises 59: Valter Wierzba och humor

Humor är ett klassiskt effektivt vapen i kampen mot parhästarna ondska och dumhet. Radio Mises gästas av Valter Wierzba, mannen bakom den underfundigt regimkritiska Statens Ovänner. Dessutom nya avsnitt i följetongerna Hagamannen och Allt Gynnar SD.

Socialistisk konservatism del två

Detta är del 2 av 5 av en översättning av Hans-Hermann Hoppes kapitel ”The Socialism of Conservatism”. Kapitlet finns i boken A Theory of Socialism and Conservatism och har översatts till svenska av Benjamin Juhlin. De resterande delarna kommer att publiceras löpande på måndagar.

radio bubb.la – 22/8 – Live från FFSS: Falkvinge, Engnell, Alexandersson

Dagens radio bubb.la sändes live från Frihetsfrontens sommarseminarium med tre prominenta gästkommentatorer: Rick Falkvinge, Hans Li Engnell och Henrik Alexandersson. Ämnen som avhandlades var bland annat sanktioner mot Iran, yttrandefriheten ifrågasätts av pressombudsmannen, Schibsted manövrerar despert för att överleva gammelmediakrisen, svågerkapitalism och hotet mot marknadsekonomin från höger, censur i Turkiet och EU, Argentinas militära kollaps och Nordkoreas senaste hot om krig, bitcoin tar över bankernas gamla roll i Grekland och Elon Musks idé om tubtransporter blir i snabbt tempo verklighet i Kalifornien.