Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Lästips (gruppblogg)

Category

Timbro och liberalkonservatismen

Efter att ha läst Catarina Kärkkäinens artiklar om liberalism och konservatism på Timbro, samt sett henne försvara några av sina teser och idéer på Riks (Sverigedemokraterna), borde något mer sägas från vår sida.

Brittisk bränslebrist och Brexit

Senaste veckorna har vi matats med bilder från Storbritannien med långa köer utanför bensinmackar, stängda bensinmackar, urplockade butikshyllor. Brexitförnekare både i och utanför Storbritannien har inte varit sena att tvärsäkert förklara att kaoset beror på Brexit. Låt detta vara britterna till skräck och androm till varnagel! Så illa kommer det gå för alla som försöker sig på att återta sin självständighet från EU!

Lars Vilks och svensk yttrandefrihet

Lars Vilks omkom under gårdagen i en tragisk bilolycka. Vi minns Lars Vilks för att han satte fingret på var yttrandefrihetens gränser går i svensk debatt och hur dessa gränser har kunnat uppstå.

Barnens rätt till värdegrundsprogrammering

Det är varje förälders ansvar att förse sina barn med de verktyg som behövs för att hantera livets utmaningar. En allt större del av det  består av att lära barn att känna igen och försvara sig mot olika former av kommunikativ påverkan. I Sverige har vi för vana att överlåta vi en stor del fostran och upplärning till det offentliga utbildningssystemet.

Timbro satsar på framstegsvänlig konservatism

Frihet är inte progressivt, oavsett vad vänsterliberaler vill, och konservatism är inte förmyndarskap, oavsett vad högeretatister vill. Snarare är det progressivismen i Sverige som stått för det statliga förmyndarskapet medan både frihetliga och konservativa röster, som vi på Mises, varit motståndare till den annars öronbedövande monokulturen och medföljande massinvandringen, som Timbro själva medverkat till och vilken allt fler idag betraktar som ett misslyckande.

Strategi: Decentralisering, privatisering och frihetens framtidsutsikter

Detta är den tionde och sista delen av en föreläsningsserie i tio delar vid namn “Ekonomi, samhälle och historia” i vilken Hans-Hermann Hoppe presenterar en noggrann rekonstruktion av grunderna i ekonomi, samhällsteori och politik. Med en enorm bredd och övertygande argument utgör denna föreläsningsserie grunden för en storslagen avhandling i den Misesiansk-Rothbardianska traditionen.

Yxhöger

Den libertarianism som Ludwig von Mises-Institutet i Sverige företräder är ifråga om konsekvenser mer konservativ än Sverigedemokraterna och samtidigt mer liberal än Moderaterna.

Da Afghanistan Bank

Nu när talibanerna tagit över Afghanistan är det intressant att studera vad som händer med landets centralbank. Det är pedagogiskt värdefullt för andra som vill försöka göra sig fria från det globala centralbanksväldet.

Libertariansk purism – ett försvar

Den libertarianism som utgår från principen om icke-aggression samt grundas på idén om att individen äger sig själv och sin rättvist förvärvade privategendom leder, konsekvent tillämpad, till ett sammansvetsat etiskt synsätt på alla mellanmänskliga relationer.

Chang Frick och den Nya Klassen

Det var tydligen för mycket för både Anne Ramberg och Annika Strandhäll att Chang Frick bjöds in och medverkade på Sveriges Television tillsammans med Frida Boisen från ”Trolljägarna”.

En kritik av konservatismen

Vi är så vana att kritisera vänsterideologier att vi ibland missar de ideologier som brukar räknas som höger. Dessa är i plural och bara inom konservatismen behöver man då, om kritiken skall vara ärlig, förhålla sig till flera olika inriktningar.

Min väg till libertarianismen

Dagens inlägg blir lite mer personligt än vad vi brukar producera på vår hemsida. Idén kom från Klaus Bernpainter som frågade: ”Varför inte skriva om din politiska resa”? Det kanske därför också blir lite kontroversiellt, men vad gör det? Det är i vilket fall ärligt.

Varför staten kräver kontroll över våra pengar

Föreställ dig att du har kommandot över staten, en institution som har ett territoriellt monopol på det absoluta beslutsfattandet i varje rättslig konflikt, inklusive de konflikter som involverar staten och dess medarbetare själv, och, implicit, rätten att beskatta, dvs. att ensidigt bestämma priset som dina undersåtar måste betala dig för att genomföra uppgiften att slutgiltigt fatta alla rättsliga beslut.

Vägen till Galts Ravin (en libertariansk utopi)

Den här månaden firade USA åter igen sin självständighet den fjärde juli. Efter ett år av lockdowns, munskydd samt nu även obligatoriska vaccineringar på arbetsplatser och universitet, så känns idén att USA skulle vara ett frihetens fyrbåk för resten av världen långt borta.

Tio politiska heresier

Svensk politisk kultur har sedan fyra till fem decennier varit marinerad i perspektiv och politiska tabun som har sin grund i vänsterradikala idéer, klyschor och dogmer. Även den borgerliga högern har med tiden kommit anamma synsätt som i förlängningen är ohållbara för ett fritt samhälle och en fri marknadsekonomi.

En värld med österrikisk ekonomi

”Hur skulle ett samhälle med österrikisk ekonomi se ut?” Varje gång man förklarar österrikisk nationalekonomi (ÖE) för en grupp människor får man den frågan. Svaret är ”Precis som det du ser omkring dig just nu”.

Utdrag ur ”Ekonomi i en lektion” av Henry Hazlitt

Ekonomisk vetenskap är förföljd av fler villfarelser än någon annat vetenskap och det är ingen tillfällighet. Den inneboende komplexiteten hos vetenskapen vore tillräckligt stor, men det förstärks tiofaldigt av en faktor som är obetydlig i fysik, matematik eller medicin – nämligen den särskilda påverkan av själviska intressen.

Vänsterliberal pottsittning

Flera politiska ideologier har inspirerats av en rousseansk människosyn där människan av naturen anses god, men korrumperad av samhället och kulturen. I verkligheten är inte människan god eller ond av naturen, men har en inre skuggsida som hon måste hantera själv och som inte kan botas genom staten eller en politisk ideologi.

Ett nytt kapitel för miljöfascismen

Snubblade på en tweet från en Socialdemokrat på twitter som i ett uppvisande av, för socialister, ovanlig uppriktighet skrev ut att ”Alla de åtgärder som krävs för att undvika en katastrofal global uppvärmning handlar om att inskränka äganderätten.”

Svensk, sjuk, vård.

DN gjorde nyligen ett experiment där de ringde runt till vårdcentraler och bad om svensk vårdpersonal. Av resultatet drog man slutsatsen att det finns så kallad ”strukturell rasism” mot utländsk vårdpersonal.

Från boskap till bitcoin: ”Legitimitet” och monetär utveckling

Utan pengar blir specialisering begränsad; utan pengar är alla drömmar om att konstruera ett avancerat samhälle endast en utopisk chimär. I grund och botten är pengar ett smörjmedel för mänskliga relationer. De löser parallellt många olika samarbetsproblem och utgör samtidigt  grunden för ekonomiska beräkningar.

Ny ledning för Ludwig von Mises-institutet i Sverige.

Nikodemus Ungh har utsetts som ny direktör för Institutet. Klaus kommer fortsätta att vara kvar på Institutet som författare och medarbetare. Institutet fortsätter i samma anda som tidigare och har de senaste månaderna fått in nya medarbetare. Några nya projekt är i rullning, bland annat ett nytt utseende för hemsidan.

Frihetliga och konservativa bondeuppror

I Europas historia har vi sett flera bondeuppror i Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Sverige. De mest kända bondeupproren kom till under krig och nöd och då statsmakten sökte tvångsrekrytera soldater, blanda ut silvret i penningarna och ta ut andra skatter på vad bönderna producerade

Libertarianism är endast en rättsfilosofi

Jag är trött på att både libertarianer och deras kritiker förvränger min älskade libertarianism genom att hävda att jag är del av någon slags sekt som lär ut att något gudomligt väsen skrivit ner icke-aggressionsprincipen på stentavlor.