Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Lästips (gruppblogg)

Category

BITTE ASSARMO: Reaktionärt att rollbesätta enbart efter hudfärg

Black Lives Matter-rörelsen har vind i seglen just nu, inte minst i underhållningsbranschen. Flera animerade TV-serier byter nu ut skådespelare som har fel hudfärg. Den amerikanska TV-serien The Simpsons har beslutat att inte längre använda vita röstskådespelare till de rollfigurer som har annan etnisk bakgrund, enligt ett pressmeddelande från seriens producenter. Även om en skådespelare inte syns, utan bara lånar ut sin röst, är det alltså diskriminerade och rasistiskt om en vit skådis ger röst åt en svart rollfigur.

PATRIK ENGELLAU: En kanske olämplig fråga

I serien oönskade och socialt oacceptabla uttalanden har jag nu kommit fram till följande tankekonstruktion: Frågan är om vi märkt av coronat utan allt ståhej i media. Det är en tillspetsning av en fråga som hörs allt oftare nämligen om boten, alltså nedstängningar och motsvarande, är värre än coronasoten.

RICHARD SÖRMAN: Sommaren tar oss tillbaka till våra första minnen

Sommarens dofter, smaker och ljud för oss tillbaka till några av våra första minnen. En doft av tjära, hav eller skog kan räcka för att återigen förnimma det omhändertagna barnets känsla av trygghet och tillräcklighet. På något sätt finns ofta föräldrar eller far- eller morföräldrar med i bilden. Antagligen är det deras omsorg, deras kärlek som minnet förmedlar. Som vuxna kan vi gå tillbaka till våra minnen och hitta kraft i upplevelsen av trygghet och stabilitet. Kanske är det ofta det vi försöker göra på sommaren.

BITTE ASSARMO: Det är bara majoritetsbefolkningen som hängs ut i medierna

Det går också en röd tråd genom alla reportage som beskriver olydnaden hos medborgarna, och den röda tråden är att det med ytterst få undantag är majoritetsbefolkningen som hängs ut. Det är helt riskfritt att visa svepande filmklipp över en samling vita svenskar som rör sig i parker eller i krogköerna, eftersom ingen skulle komma på att skrika om diskriminering eller rasism. Om filmerna visar så kallade rasifierade gäller helt andra regler, och helt andra kommentarer.

PATRIK ENGELLAU: Oroväckande tongångar

Ännu har ingen dom över den svenska coronapolitiken fallit annat än att den preliminärt av många – till skada för den så kallade Sverigebilden – anses misslyckad. Enda hoppet för Sverigebilden vore om förre statsepidemiologen blev sannspådd i sin förutsägelse att när coronat är färdigt så kommer lika många människor per tusen att ha dött i alla länder. Om det dog riktigt många norrmän och finnar så skulle Sverige således få upprättelse.

PATRIK ENGELLAU: Mord i Sverige

Om jag inte missförstår står vi här inför en graverande samhällelig realitet som väcker åtminstone två besvärande frågor. Den första frågan är varför detta sociala fenomen – att systemet ibland låter coronasjuka äldre dö i stället för att ge dem adekvat medicinsk behandling; något som på mig alltså låter som mord eller i varje fall vållande till annans död – inte väcker någon upprörd allmän debatt trots att man inte behöver leta så mycket i svenska och utländska media för att se saken påtalas. Den frågan kan jag inte svara på.

MOHAMED OMAR: Alla kulturer är inte lika bra

Är alla kulturer lika bra? Enligt nyvänstern är man ”kulturrasist” om man anser att vissa kulturer är sämre än andra. Kulturer är föränderliga och för att få en kultur att förändras i en viss riktning krävs kritik. Det är denna kritik som nyvänstern hindrar genom sin föreställning om ”kulturrasism”. Det finns därför fog att beskriva denna vänster som regressiv, eftersom den paradoxalt främjar förtryck i toleransens och antirasismens namn.

PATRIK ENGELLAU: Leviathan mot klanerna

För det första var alla svenskar, inklusive riksdagsledamöterna, helt homogena i sitt tänkesätt. De visste inte att den svenska kulturen var en distinkt och rätt ovanlig skapelse. De trodde att svenskheten var alla människors inneboende rätta tillstånd som bara inte hunnit manifesteras hos alla. Svenskheten låg och lurade strax under ytan på de mörkhyade och bara dessa fick vistas i Sverige ett litet tag så skulle deras osvenska särdrag slipas av. Därför kunde Mona Sahlin uppriktigt förklara att Sverige inte hade någon särskild kultur. Den var ju allas sanna kultur.

RICHARD SÖRMAN: Mot en teori om ”vitifiering” som socialkonstruktivistisk process av skapande av legitima syndabockar

Om mörkhyade människor kan sägas vara ”rasifierade” kan väl ljushyade på samma sätt vara ”vitifierade”? Så fort det talas om vita går det bra att generalisera och skuldbelägga. Det Goda Samhället lanserar därför ett nytt socialkonstruktivistiskt begrepp som ska bidra till att bringa klarhet i de processer som gör det legitimt att tala om vita som en homogen grupp och dessutom tillskriva gruppen en kollektiv skuld. ”Vitifieringen” måste studeras och analyseras. Leve den maktkritiska forskningen!

PATRIK ENGELLAU: Övermodet hos vita män i västerlandet

I mer än två sekler har västerlandet dominerat världen och vita män har dominerat västerlandet. Oavsett vad det beror på har denna ordning lett till den största framgång som hänt mänskligheten sedan skapelsen, nämligen allmänt välstånd, alltså inte bara välstånd för en gynnad elit utan för alla medborgare. Västerlandet har emellertid numera blivit så vant vid detta tillstånd att vi tror att situationen är normal bara för att den existerat i snart hundra år. Vi tror att fortsatt rikedom är garanterad.

PATRIK ENGELLAU: Varför korsfästes Jesus?

Jesus från Nasaret var en märklig människa (om han nu fanns vilket jag är benägen att tro). Hans eget folk, judarna, eller i varje fall en grupp bland judarna, hatade honom och förmådde den romerske guvernören Pontius Pilatus att halvt motvilligt döma Jesus till döden.

RICHARD SÖRMAN: Gör en S-EXIT! Lämna Socialdemokraterna!

Vi behöver en S-EXIT i Sverige. Människor behöver lämna Socialdemokraterna. S har blivit ett maktparti som inte längre står på svenska folkets sida. Vi har exempelvis sett de senaste månaderna hur onödigt många äldre svenskar fått dö på äldreboenden på grund av den socialdemokratiska regeringens handfallenhet och ansvarslöshet. De måste få betala för det.

PATRIK ENGELLAU: Den nyttigaste läxan

Det som behövs är inga märkvärdig själsliga kvaliteter utan bara vad som i västerlandet räknats som normal anständighet, till exempel att man kommer i tid och utför sina uppgifter även utan förmans övervakning, att det finns folk som upptäcker när något hotar att gå fel och vidtar åtgärder för att ställa sakerna

PATRIK ENGELLAU: Kvantitetsteorin

Med jämna mellanrum hör man politiker, inte minst statsminister Stefan Löfven, uttala satser som ”vi ska sätta människorna i arbete” och ”vi ska dra igång ekonomin efter coronakrisen”. Tankefiguren är att ekonomin är som en avstängd motorgräsklippare och att Löfven ska dra i startsnöret för att få igång motorn.

PATRIK ENGELLAU: PK-ismen för femtioelfte gången

Lärosatserna får aldrig den praktiska konsekvensen att politiken inte behöver göra någonting alls ty dogmernas syfte är aldrig att åstadkomma något som kommer sig naturligt utan tvärtom att olämpligförklara sådant som människor gör av sig själva exempelvis att äta kött och köra bil. Människosynen är att människor gör fel om de inte får hjälp av sådana som begriper bättre.

MOHAMED OMAR: Tårar i regnet

Blade Runner från 1982, Ridley Scotts dystopiska science fiction-film som utspelar sig i ett mörkt Los Angeles 2019. Filmen är baserad på en roman av den amerikanske författaren Philip K. Dick från 1968: Do Androids Dream of Electric Sheep?

PATRIK ENGELLAU: Så olika man kan tänka!

Om jag inte kan komma på något att skriva om så har jag ett knep som nästan alltid fungerar. Jag läser Dagens Nyheters ledarsidor där det regelmässigt presenteras åsikter som är så anstötliga att de helt enkelt måste tillbakavisas. Annars får jag andnöd.

Gästskribent BENGT DHOVER: Är det fegt att lämna Sverige?

Men om ingenjören stannar, så arbetar sannolikt denne och betalar en betydande mängd skatt varje år. Skattepengar är monstrets föda. Gör ingenjören verkligen en insats om han väljer att stanna, då det på ett mycket direkt vis är sådana som hans arbete i landet som möjliggör fortsatt finansiering av diverse samhällsförstörande verksamheter?