Budgetmotioner


Partierna lägger nu fram sina budgetmotioner i riksdagen. De prioriterar hit eller dit och tror att de visar ansvar genom endast omfördela skattebördorna. Till exempel vill centern sänka vissa skatter för företagare. Samtidigt vill de skärpa miljöregler och höja miljöskatter för samma företag. Det enda det gör är att snedvrida marknadsvillkoren. Företagarna kommer totalt sett att vara lika hårt beskattade. Det ansvar jag skulle vilja se, den budgetdisciplin som skulle behövas, är att något parti föreslår sänkta skatter och att dessa skatters bortfall ur budgeten motsvaras av minskat regelkrångel och bortrationaliserade, avskedade, byråkrater.

+ There are no comments

Add yours