Brutto-Wolodarski-Produkt


Peter Wolodarski är överlycklig. Sveriges BNP för tredje kvartalet visade en årstillväxt på 3,9% vilket är högt jämfört med de genomsnittliga 2% som har observerats över längre tid. Peter tycker sig härmed ha hårda bevis på att den historiskt höga invandringen är ”bra för Sverige”. Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som sammanställer BNP-måttet i Sverige. Så här säger SCB på sin hemsida: “Det är viktigt att poängtera att BNP inte är ett mått på välfärd. Det anger endast landets totala produktion och är ett mått på den ekonomiska aktiviteten i landet.”

+ There are no comments

Add yours