Brain drain – brain exchange


Den massiva invandringen av människor som med svenska mått mätt är socialfall eller i åtminstone under överskådlig tid kommer att belasta offentlig ekonomi som om de vore socialfall, måste med nödvändighet belasta, för att inte säga överbelasta svensk ekonomi. Många av de människor som är tänkta att betala de offentliga utgifterna, högutbildade och högavlönade, ser sig om efter alternativa länder att bosätta sig i. När de flyr det svenska skatteväsendet blir effekten dubbel. Det handlar inte längre bara om ”brain drain” av det slag som man talat om i decennier. Det handlar nu om utbyte av intellektuell kapacitet, från topp till botten. Vilket välfärdsland kan klara en sådan utmaning, oavsett skattetryck?

+ There are no comments

Add yours